Framtidspartiet

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Den socialdemokratiska politiken har alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla.

Efter två valförluster i rad inledde vi därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser – men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.

Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision: att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Ta del av vår plattform (PDF)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut