CV Lena Rådström Baastad

Namn

Lena Rådström Baastad

Födelseår

1974

Civilstånd

Gift, två barn

Bostadsort

Utanför Örebro

Utbildning

Fil. kand i arbetslivspedagogik, Örebro Universitet 1995-1998
Samhällsvetenskaplig påbyggnadsutbildning, Karolinska skolan 1992-1994
Barn- och fritidsprogrammet, Virginska skolan 1990-1992

Arbetslivserfarenhet

Ledarskaps- och organisationsutvecklingskonsult 2016-2016
Kommunstyrelsens ordförande Örebro 2011-2016
Kommunalråd, Örebro kommun 2006-2011
Kanslichef, Örebro kommun 2003-2006
Politisk sekreterare, Örebro kommun 1999-2002
It-säljare, Telia 1997-1998
Fil. kand i arbetslivspedagogik vid Örebro Universitet 1995-1998

Uppdrag i urval

Ordförande för Örebro läns partidistrikt 2015-2016
Ledamot samt ordförande i FOA-kommittén, Örebro kommun 2007-2016
Ledamot i Mälardalsrådet 2011-2015
Ledamot i Örebro regionfullmäktige 2011-2014
2:e v ordförande samt ordförande i Krisledningsutskottet, Örebro kommun 2007-2014
Ordförande i Kumbro utveckling AB 2013-2014
Ledamot, 2:e v ordförande samt ordförande i programnämnden för Barn och utbildning, Örebro kommun 2003-2010
Ordförande i Gymnasienämnden, Örebro kommun 2003-2006
Ledamot samt bolagsordförande i Örebro Rådhus AB 2007-
Uppdrag inom Sveriges kommuner och landsting 2007-
Deltagare i Advisory board för utbildningen "Next public management"
Ordförande för SKL:s beredning för utbildningsfrågor
Ordförande i socialdemokraternas studentförening i Örebro
Ordförande i Vintrosa S-förening
Vice ordförande i Örebro arbetarkommun

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut