Överenskommelser

Här hittar du en översikt av Socialdemokraterna och Miljöpartiets politiska överenskommelser.

7 oktober: Föreslagna skatteförändringar

De offentliga finanserna är i mycket dåligt skick.Under måndagen skickades därför ett antal skatteförslag som i budgetpropositionen för 2015 kommer att föreslås träda i kraft 1/1 2015 ut på remiss.

6 oktober: Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse. 

4 oktober: Ett globalt föregångsland för miljön

En framåtsyftande miljöpolitik kan lösa miljöproblemen skapar nya möjligheter för jobb och utveckling. 

2 oktober: Budgetöverenskommelse om restaurangmoms och RUT

En S-MP-regering kommer inte att föreslå något återställande av restaurangmomsen i en budgetproposition för 2015. Inte heller kommer det att föreslås någon sänkning av taket för RUT-avdrag.

1 oktober: Vattenfall ska vara ledande på förnybar energi

De tillträdande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har idag enats på en rad viktiga punkter för det statliga bolaget Vattenfall.

1 oktober: Överenskommelse om energipolitiken

Socialdemokraterna och Miljöpartiets har kommit överens om energipolitiken. Den nya regeringen kommer att tillsätta en energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och blocköverskridande energiöverenskommelse.

1 oktober: Överenskommelse om klimatpolitiskt ramverk

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om att införa ett klimatpolitiskt ramverk.

1 oktober: En feministisk regering

S och MP är överens om att bilda en feministisk regering som tar konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter. 

1 oktober: Modernt arbetsliv

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om riktlinjerna för ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. 

1 oktober: Stärkt konkurrenskraft 

Sverige är ett litet exportberoende land som är helt beroende av vår konkurrenskraft på globala marknader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu kommit överens om stärkt konkurrenskraft.

30 september: Överenskommelse om jobben

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna – Jobbmål, investeringar, omställningsförsäkringar och jobb i hela landet.

30 september: Fler uppgörelser mellan S och MP

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu kommit överens vad gäller försvar och vapenexport, migration samt pension. 

28 september: Överenskommelse om skolan

Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna har gjort en överenskommelse om förskola, grundskola och gymnasieskola i syfte att vända resultaten i den svenska skolan. 

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut