Vad betyder Palme för S idag?

Här har vi samlat några socialdemokratiska röster om Palme och dagens socialdemokrati.

"Palmes gärning ger fortfarande kraft åt socialdemokratin. I utrikespolitiken visade han en energi och ett självförtroende som inspirerar oss än i dag. I Sverige tog han strid för att alla oavsett klassbakgrund skulle kunna ta del av högre utbildning och under hans tid byggdes förskolan och föräldraförsäkringen ut. Det är arv efter Olof Palme som i dag är självklara delar av den svenska modellen, och som vi utvecklar inför framtiden."   

Stefan Löfven, partiordförande och statsminister

 

"Olof Palme var en sådan person som det fortfarande skrivs böcker och görs filmer om, inte bara i Sverige utan över hela världen. Olof Palme var en inspirerande talare som omsatte sin ideologi i praktiken. Hans bidrag till den svenska jämställdheten är underskattad. Palme drevs av sin inre övertygelse, han var orädd och en retorikens mästare. Palmes gärning inspirerar fortfarande, även om vi lever i en helt annan värld idag. Utrikespolitiken måste anpassas till den nya tiden, med andra förutsättningar."

Margot Wallström, utrikesminister

 

"Palme var en man med en obändig tro på framtiden. Och att framtiden blir bättre, jämlikare och friare för alla oss människor om vi tillsammans löser gemensamma utmaningar. En tro som vi socialdemokrater alltid bär med oss. Borgerlighetens svar, då som nu, på våra samhällsutmaningar tyder på en rädsla för att möta framtiden. Jag räds inte framtiden, jag tror på Sverige och den svenska modellen och det är mycket tack vare Olof Palme."  

Carin Jämtin, f.d partisekreterare

 

"Hans gärning och budskap lever och inspirerar, precis som FN-stadgans fredsbudskap och den universella deklarationen om alla människors lika värde och rättigheter. Jag tänker idag, i rasismens kölvatten, särskilt på hans tal om att det inte finns "vi" och "dom", bara "vi". Han såg att arbetslösheten, särskild bland unga, allvarligt hotade möjligheterna att bevara ett öppet demokratiskt samhälle. Och han lyfte barnens (eller "kidsens" som han själv sa) rättigheter och såg att kvinnans frigörelse går genom mannens frigörelse från sin egen illusoriska tro på överlägsenhet."  

Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond

 

"Ah, you are from Palme!", är ett uttryck som jag ofta får höra när jag befinner mig i internationella sammanhang. Det är den finaste komplimang man kan få då Palme för många är synonymt med Socialdemokratin och Sverige. Palme förkroppsligar än idag solidaritet och jämlikhet runt om i hela världen. Det är en del av själen i den svenska modellen."  

Andrine Winther, internationell sekreterare

 

"Redan i det första politiska sakområdet som Olof Palme ansvarade för som statsråd, skolan, pekade han på behovet av en kostnadsfri och jämlik skola för alla barn. Palme var starkt emot förslag som utpekade betygsystem, förmåner och konkurrens som måttstock på mänsklig framgång. Skolan skulle vara platsen där klyftorna mellan barn upphörde. Alla skulle ha en chans, utifrån sina förutsättningar, att motiveras till det livslånga lärandet. För socialdemokratin är detta fortfarande en bärande princip: skolan ska vara jämlik."  

Lawen Redar, riksdagsledamot

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut