Anna Lindh

Anna Lindh
                       1957 - 2003

Kort biografi
Född i Stockholm 19 juni 1957.
Ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)  1981-83
Jur kand vid Uppsala universitet 1982
Tingsnotarie, Stockholms Tingsrätt 1982-83
Riksdagsledamot samt ledamot i skatteutskottet 1982-85
Ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 1984-90
Ledamot av Socialdemokratiska partiets verkställande utskott 1991- 2003
Kultur- och Fritidsborgarråd i Stockholm samt ordförande i Stockholms Stadsteater 1991-94
Statsråd och chef för Miljödepartementet 1994-98
Statsråd och chef för Utrikesdepartementet 1998 okt-2003 sept

Anna Lindhs minnesfond
Stiftelsens ändamålsbeskrivning lyder: "För att hedra Anna Lindhs minne bildar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti härigenom STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND med ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Vi inbjuder samtidigt envar att hedra Anna Lindhs minne genom att lämna en gåva till stiftelsen i form av kontanta medel."

Stöd Anna Lindhs minnesfond >>

Plusgironummer till Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond är Pg 90 12 10-5.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut