Generalsekreterare Kofi A. Annans budskap vid minneshögtiden för Anna Lind

THE SECRETARY-GENERAL
MESSAGE AT THE MEMORIAL CEREMONY FOR MS. ANNA LINDH
Stockholm, 19 September 2003

Delivered by Mr. Hans Corell,
United Nations Under-Secretary-General for Legal Affairs


You have gathered today to honour one of Sweden's greatest and most beloved daughters. For the United Nations, Anna Lindh was in many ways also a family member. The senseless and incomprehensible act that took her life a week ago was met with an outpouring of grief and disbelief in the whole international community. Today, the entire UN family stands with you -- with Anna's husband, children, friends and loved ones, and with all the people and Government of Sweden.

We will always remember Anna as a unique source of inspiration. Anna was a great Swede, a great European, and a great friend of the United Nations. Not only was she instrumental in defining and developing Sweden's role in Europe and in the UN; she also worked to strengthen the relationship between the UN and the European Union. I wish there were more world citizens like her.

Anna was a dear friend to me personally. An exceptional human being, Anna was able to reach out to every generation, across every national border, across every cultural boundary. Her profound commitment to peace, justice, development and human rights embodied the very principles for which the United Nations stands.

Since her death, a sky of lead hangs over Sweden and the international community - but Anna leaves a legacy of light which sets a standard for us all.  
  

Kofi A. Annan


GENERALSEKRETERAREN
BUDSKAP VID MINNESHÖGTIDEN FÖR ANNA LINDH

Stockholm den 19 september 2003


Framfört av Hans Corell,

Förenta nationernas rättschef

 

Ni har samlats för att hedra en av Sveriges största och käraste döttrar. För Förenta nationerna var Anna Lindh på många sätt också en familjemedlem. Det sanslösa och obegripliga dåd som tog hennes liv för en vecka sedan möttes av sorg och bestörtning i det internationella samfundet. Idag står hela FN-familjen bakom Er alla -- Annas man, barn, anhöriga och vänner, bakom Sveriges folk och regering.

Vi kommer alltid att minnas Anna som en enastående inspirationskälla. Anna var en stor svensk, en stor europé och en stor FN-vän. Hennes insatser och engagemang var inte bara avgörande för Sveriges roll i Europa och i FN; hon verkade också för att stärka banden mellan FN och den Europeiska unionen. Jag önskar att det fanns fler världsmedborgare som hon.

Anna var min personliga vän. Hon var en unik människa som kunde nå varje generation, över varje landsgräns, inom alla kulturer. Hennes djupa engagemang för fred, rättvisa, utveckling och mänskliga rättigheter omfattade Förenta nationernas mest grundläggande principer.

Anna är borta. En blytung himmel hänger över Sverige och världen. Men Anna lämnar efter sig ett ljust minne - ett föredöme för oss alla.


Kofi A. Annan

Tipsa en vän om den här sidan! Tipsa en vän om den här sidan!

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut