Partiledare och partisekreterare

Socialdemokratiska partiordföranden

Partiledaren, eller partiordföranden, väljs av den socialdemokratiska kongressen. Denne är partistyrelsens ordförande samt ordförande för verkställande utskottet. När socialdemokraterna är i regeringsställning är det partiordföranden som blir statsminister.

Stefan Löfven 2012-
Håkan Juholt 2011-2012
Mona Sahlin 2007-2011
Göran Persson 1996-2007
Ingvar Carlsson 1986-1996
Olof Palme 1969-1986
Tage Erlander 1946-1969
Per-Albin Hansson 1925-1946
Hjalmar Branting 1907-1925
Claes Emil Tholin 1896-1907

SOCIALDEMOKRATISKA STATSMINISTRAR

Hjalmar Branting 1920, 1921-1923, 1924-1925
Rickard Sandler 1925-1926
Per Albin Hansson 1932-1936, 1936-1946
Östen Undén cirka en vecka i oktober 1946 som tillförordnad
Tage Erlander 1946-1969
Olof Palme 1969-1976, 1982-1986
Ingvar Carlsson 1986-1991, 1994-1996
Göran Persson 1996-2006

Håkan Juholt, partiordförande 2011-2012

Född 1962

Håkan Juholt valdes på extrakongressen 26 mars 2011. Håkan Juholt bor i Kalmar och journalist i grunden. Sedan 2010 var han ordförande i riksdagens försvarsutskott och innan dess 2004-2009 biträdande partisekreterare och ledamot i Sveriges riksdag sedan 1994. Håkan Juholt har även en bakgrund som ordförande i Kalmar läns partidistrikt sedan 2005 och SSUs förbundsstyrelse 1984-1990. Håkan Juholt valde att lämna sitt uppdrag som partiordförande för Socialdemokraterna den 21 januari 2012. 

Mona Sahlin, partiordförande 2007-2011
Född 1957

Mona Sahlin är socialdemokraternas första kvinnliga partiordförande. Hon valdes på extrakongressen 17/3-2007.

Innan hon blev partiordförande var Mona Sahlin närmast riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet. Under åren 2004-2006 var hon Samhällsbyggnadsminister och departementschef i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Innan dess hade hon lång erfarenhet av politiskt arbete. 1992 (-1994) blev Mona Sahlin socialdemokraternas första kvinnliga partisekreterare. 

Göran Persson, partiordförande 1996-2007
Född 1949

Göran Persson satt i riksdagen 1979-1984 och 1991-1994. 1989-1991 var han skolminister, 1994-1996 finansminister. 1996 efterträdde han Ingvar Carlsson som partiordförande och statsminister. Göran Perssons regering lyfte Sverige från den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet. Det arbetet har lett till att Sverige idag har en av Europas starkaste ekonomier och mest omfattande välfärdssystem trots en lågkonjunktur i början av 2000-talet. I boken, Se dig själv i andra, skriver Göran Persson personligt om sin syn på Sverige, socialdemokratin och ideologiska vägval för framtiden: "Vårt mål är ett solidaritetens samhälle, präglat av sammanhållning och gemensamt ansvarstagande, präglat av jämlikhet och trygghet, av medmänsklighet och människokärlek. Vi behöver inget högre mål - vi är långt ifrån framme. Ibland frågar vi oss varför det måste gå så långsamt. Varför kommer vi inte fortare fram? (...) Demokrati tar tid, men är det enda som varaktigt leder framåt. Vi vet att demokratiskt arbete gör all skillnad. Varje handtag i föreningen, varje fullmäktigemöte och varje klubbslag, varje kvinna och man som säger ifrån på jobbet eller tycker till om miljön är med och formar framtiden."

Läs mer om Göran Persson här>>

 
Ingvar Carlsson, partiordförande 1986-1996
Född 1934

Ingvar Carlsson valdes in i riksdagen 1965. Han var utbildningsminister 1969-1973, bostadsminister 1973-1976 och vice statsminister 1982-1986. Efter mordet på Olof Palme 1986 blev han partiordförande och statsminister. De regeringar Ingvar Carlsson ledde, 1986-1991 och 1994-1996, värnade framgångsrikt full sysselsättning, balans i statens finanser och bevarad välfärd. Under hans period som partiledare och statsminister blev Sverige ett föregångsland inom miljöpolitiken, och 1995 blev Sverige medlem i EU.

Olof Palme, partiordförande 1969-1986
Född 1927, död 1986

Olof Palme valdes in i riksdagen 1958. Han var konsultativt statsråd 1965-1967, kommunikationsminister 1965-1967 och utbildningsminister 1967-1969. År 1969 efterträdde han Tage Erlander som partiordförande och statsminister. Olof Palme var en stor internationalist som kämpade för fred, mot kärnvapen och för utvecklingsbistånd. Under hans statsministertid, 1969-1976 och 1982-1986, genomfördes omfattande arbetslivsreformer som gav medbestämmande åt de anställda, 40 timmars arbetsvecka och pension vid 65 års ålder. Sverige beslöt efter en folkomröstning 1980 att gradvis avveckla kärnkraften, en linje som socialdemokraterna stödde. Den 28 februari 1986 mördades Olof Palme på Sveavägen i Stockholm.

Stöd Olof Palmes minnesfond>>

Stöd Palmecentrets solidaritetsfond>>

Tage Erlander, partiordförande 1946-1969
Född 1901, död 1985

Tage Erlander är den socialdemokratiska partiordförande som suttit längst tid som statsminister, 23 år i sträck hade socialdemokraterna regeringsmakten. Tage Erlander valdes till sin post 1946 efter att Per Albin Hansson hastigt avlidit av hjärtinfarkt. Erlander valdes in i riksdagen 1932, var konsultativt statsråd 1944 samt ecklesiastikminister (utbildnings- och kyrkominister) 1944-1945. Under hans regeringstid växte den moderna välfärdsstaten fram. Vi fick allmänna barnbidrag, nioårig skola, förbättrad sjukvård, ATP och fyra veckors semester.

Per Albin Hansson, partiordförande 1925-1946
Född 1885, död 1946

När Hjalmar Branting dog 1925 blev Per Albin Hansson ordförande i verkställande utskottet och därmed också partiordförande. Däremot blev han inte statsminister, det blev istället partikamraten Rickard Sandler, som annars är mest känd för att han grundade Arbetarnas Bildningsförbund. Vid partikongressen 1928 valdes Per Albin Hansson formellt till partiordförande. 1927 blev han ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, en roll som han debuterade i 1928 i riksdagens remissdebatt när han höll det välkända folkhemstalet. Läs det här >> Per Albin Hansson var statsminister 1932-1936 och 1936-1946. Hans regering genomförde de första mer betydande sociala reformerna och bekämpade genom sin krispolitik framgångsrikt 1930-talets massarbetslöshet.

Hjalmar Branting, partiordförande 1907-1925
Född 1860, död 1925

När Sveriges socialdemokratiska arbetareparti bildades 1889 hade man ingen partiledare på samma sätt som vi har idag. De första åren, 1889-1896, leddes partiet av sju så kallade förtroendemän: Hjalmar Branting, Axel Danielsson, John M Engström, Pehr Eriksson, Carl Ludvig Lundberg, August Palm och Fredrik Sterky.

1896 utsågs skräddaren Claes Emil Tholin till ordförande för verkställande utskottet. Det ingick i uppdraget att också vara partiledare. Att han inte var kongressvald, gör att en del anser att det var hans efterträdare, Hjalmar Branting, som var socialdemokraternas första partiledare.

Hjalmar Branting var såväl den första socialdemokraten i riksdagen (1896) som den första socialdemokratiska statsministern (1920). När den socialdemokratiska riksdagsgruppen bildades 1906 blev han dess första ordförande. Hjalmar Branting blev 1908 den första socialdemokratiska partiordförande att väljas av kongressen. Redan året dessförinnan hade han fungerat som partiordförande när han efterträdde Tholin på posten som ordförande för verkställande utskottet. 1917-1918 var han finansminister. 1920 var han statsminister för den första helt socialdemokratiska regeringen. Därefter var han statsminister 1921-1923 och 1924-1925. Under hela sitt liv arbetade han med internationella frågor och var bland annat med om att bilda Nationernas Förbund. 1921 fick han delat Nobels fredspris med Christian Lous Lange.

En fyllig biografi om Hjalmar Branting finns att läsa på Nobelstiftelsens webbplats>>


Socialdemokratiska partisekreterare

Partisekreteraren är ytterst ansvarig för all verksamhet på partiexpeditionen. Från 1896 och fram till idag har socialdemokraterna haft 17 partisekreterare.

1896-1901  Karl-Magnus Ziesnitz 
1901-1911  Carl Gustaf Theodor Wickman 
1911-1916  Fredrik Ström 
1916-1940  Gustav Möller 
1924-1926  Rickard Lindström (t.f)
1930-1933  Rickard Lindström (t.f)
1933-1940  Anders Nilsson (t.f) 
1940-1945  Torsten Nilsson 
1945-1948  Sven Andersson
1948-1962  Sven Aspling 
1962-1982  Sten Andersson 
1982-1992  Bo Toresson 
1992-1994  Mona Sahlin 
1994-1996  Leif Linde 
1996-1999  Ingela Thalén 
1999-2004  Lars Stjernkvist 
2004-2009  Marita Ulvskog
2009-2011  Ibrahim Baylan
2011-         Carin Jämtin

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut