Borgerliga prioriteringar


Artikel publicerad i Västerviks tidning  20070726

Varför inte gratis inträde på speedway undrar Torbjörn Nibelius i sitt insändarsvar till mig. Han gör det med utgångspunkt från att jag tycker att det är bra med gratis inträde på museer.
Jag tycker att det är bra med gratis inträde på museer på samma sätt som jag tycker att det är bra med gratis utbildning. Det ger kunskaper som bygger samhällen.
När det gäller annan kulturell verksamhet som teater och speedway så är samhället i dag med och betalar en del av kostnaderna även för dessa. Det ser inte jag som en motsättning.

Att det i första hand är de som med låga inkomster som har svårt att kunna betala för olika aktiviteter är ingen spekulation som Torbjörn Nibelius påstår. Det är enkel hushållekonomi.
Låga inkomster = Mindre pengar att göra och köpa saker för.

Att påstå att jag inte är intresserad av att hushålla med mina och andras skattepengar för att jag är socialdemokrat och vill ha gratis inträde på museer är ett dåligt argument och stämmer inte med verkligheten. Jag var med i riksdagen när vi fick göra stora besparingar i den svenska ekonomin efter det borgerliga regeringsinnehavet 1991-1994. Jag vet vad det kostar på att ta bort utgifter för de verksamheter som behövs i ett solidariskt samhälle.
Jag vet också att det i dag finns pengar i den svenska statsbudgeten. Årets överskott beräknas till mer än 100 miljarder kronor. Frågan är då: Vad ska dessa pengar användas till?
Enligt Torbjörn Nibelius och hans moderata kamrater ska de gå till skattesänkningar för dem som tjänar mest om man ska utgå ifrån hur resultatet ser ut efter den borgerliga regeringens första år.

Slutligen så vill jag kommentera det som Torbjörn Nibelius kallar för "gnäll" vid utförsäljningen av de statliga bolagen. Att Riksrevisionen kraftigt har kritiserat hur utförsäljningen av Telia Sonera-aktier har gått till struntar tydligen han och hans borgerliga kamrater i.

Krister Örnfjäder, riksdagsledamot (s)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut