Den palestinska presidenten och Iraks president talade vid Socialistinternationalen


Socialistinternationalen höll rådsmöte i Genève 29-30 jun. Mellanöstern och klimatfrågan var två stora frågor på agendan. Den palestinske presidenten, Abbas och Iraks president, Talabani höll båda tal på rådsmötet.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas tog upp det allvarliga läget som lett till att han tvingades upplösa regeringen och utse en ny regering. Han betonade att den här situationen inte får användas som ett argument för att förstöra fredsprocessen. Nu måste man återfå respekten för demokratin.

Han tackade också för den historiska roll som Socialistinternationalen spelat genom att ordna möten mellan palestinier och israeler, och sa att det är viktigt att man fortsätter om man ska komma framåt i fredsprocessen. Abbas avslutade med att säga att våra händer är utsträckta till Israel för att uppnå fred och en framtid för våra barn.

Iraks president Jalal Talabani talade om det arbete man gjort hittills med att bygga upp de demokratiska institutionerna i Irak och en irakisk armé. Talabani sa också att det återstår mycket arbete och han välkomnar omvärldens stöd och menade att det finns mycket man kan göra.

Läs mer om rådsmötet här>>

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut