En sommar med ökade orättvisor


Sommaren är här, men den innehåller inte bara glädjeämnen. Några av den borgerliga politikens konsekvenser har just börjat verka.

Från den 1 juli i år
 
kan akutsjukhusen privatiseras och användas till vård av patienter med privata sjukvårdsförsäkringar som får gå före i kön.

införs skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Höginkomsttagare står för den största efterfrågan av tjänsterna och får därmed störst del av skattesubventionen.

… upphävs reglerna om stopp för utförsäljning av allmännyttan. Unga och pensionärer som inte kan eller vill ta lån får allt svårare att hitta bostad.

börjar försämringarna i anställningsskyddet att gälla. Lagändringar med försämringar

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut