Anders Karlsson, ordförande i Försvarsutskottet.

I Svenska Dagbladet idag presenteras en hemlig lista på förslag om en ny halvering av försvaret med nedläggningar av förband på flera orter.

Strax under tio förband kan läggas ned eller flyttas visar den hemliga listan.
Vad har du att säga om detta?

- Situationen är djupt oroande. Regeringen har skapat kaos i Försvarsmakten. Regeringen beställer en Ferrari men betalar bara för en Skoda. Det säger sig själv att det är ohållbart. Det är en ad hoc politik som skadar myndigheten.

Hur tycker du arbetet borde bedrivits?

- Arbetet måste göras i rätt ordning. Vi har en parlamentarisk Försvarsberedning som nu arbetar fram de långsiktiga behoven och målen för försvaret. Det arbetet måste först bli klart innan det går att diskutera Försvarsmaktens organisation.

Vad vill du göra istället?

- Vi socialdemokrater har pekat på vikten av partiledaröverläggningar för att hitta blocköverskridande långsiktiga lösningar för försvaret. Det är en för viktig fråga för att hantera på det här oansvariga sättet. Regeringen har hittills gett oppositionen kalla handen.

- Ok, tack så mycket Anders.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut