Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje

Anders LagoSödertälje är ju i fokus med tanke på att den moderatledda majoriteten i Stockholms läns landsting vill göra mycket stora 
förändringar inom sjukvårdssektorn.
Ja, och jag är mycket oroad över moderaternas framfart och försäljningsiver inom Stockholms läns landsting. Det förslag som ligger är mycket långtgående och handlar inte bara om att sälja ut ett enskilt akutsjukhus utan att privatisera hela vården i Södertälje, Nykvarn och Salem. 

Inte nog med att de vill sälja ut vården, de vill också öppna upp för en privat finansiering och det innebär att den med störst plånbok går före alla andra. Det är djupt osolidariskt och det är en politik som bottnar i en extrem cynism. 

 Är det något som bara berör Södertälje?
- Denna fråga berör alla i Sverige. Från moderaterna vill man nu använda detta geografiskt avgränsade område för sina politiska experiment. Men så fort de får chansen kommer de föra modellen vidare i landet. Det kommer att innebära att hela den svenska modellen kan komma att förgöras och lämna plats för en försäkringsfinansierad vård som lämnar de ekonomiskt svagaste grupperna i sticket.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut