Berit Andnor, ordförande i Konstitutitionsutskottet

Hej Berit! 

 Idag kommer Fredrik Reinfeldt till utskottet för att bland annat svara på frågor om krishanteringen under den kväll som hans dåvarande statssekreterare Ulrica Schenström var berusad på en krog i Stockholm tillsammans med journalist samtidigt som hon hade ansvar för just krishanteringen. Hur tycker du att Fredrik Reinfeldt har hanterat denna fråga?

- Han har ännu inte bidragt i tillräcklig omfattning för att se om det finns ett strukturellt problem i krisorganisationen, bland annat genom att ge Schenström "fribrev" från att komma till KU. Därigenom har han på ett häpnadsväckande sätt lagt sig i hur vi i utskottet ska sköta vår granskning av honom. Ur konstitutionell synpunkt är det nog det mest allvarliga.

Har du något annat att tillägga till våra läsare inför de kommande utfrågningarna?

- Statsministern har ju kallat utfrågningarna för "spektakel". Som ordförande i KU kommer jag att göra allt jag kan för han inte ska lyckas med att förvandla granskningen av den borgerliga regeringens eventuella misslyckanden till ett "spektakel".

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut