Internationella kvinnodagen den 8 mars

Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Den internationella kvinnodagen är berättelsen om vanliga kvinnor som har skapat historia: kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män. Idén med en internationell kvinnodag uppkom för första gången vid sekelskiftet som i industriländerna var en period med expansion, turbulens, stor befolkningstillväxt och radikala ideologier.
(Källa: FN)

Feminism kan tyckas vara ett svårt begrepp. Men egentligen är det lika enkelt som självklart – jämlikhet mellan könen! Kvinnor diskrimineras fortfarande i arbetslivet, i hemmet och i skolan. Kvinnor har lägre lön, tar större ansvar för hemarbetet och är underrepresenterade i stora delar av näringslivet. Det måste vi ändra på. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera den ojämlikhet som råder mellan könen. Vi vill synliggöra och bekämpa de maktstrukturer som underordnar kvinnor och som bevarar ojämlika villkor i samhället. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Aktiviteter den 8 mars

- Seminarium om jämställdhet på ABF-huset i Stockholm med bland andra partiordförande Mona Sahlin om "socialdemokratisk strategi för jämställdhet", Claes Borgström f.d. jämställdhetsombudsman om "Varför drev Jämo frågan om individualiserad föräldraförsäkring så hårt?" och Nalin Pekgul, ordförande för det Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiske talesperson samtalar också om ansvaret för barn och hemarbete.

 Hela programmet >>

- En dag för alla feminister i jämställdhetens tecken på Långholmens förskola i Stockholm. Paneldiskussion om Vart är feminismen på väg? med bland andra Claes Borgström, Marita Ulvskog, Erland Olausson och Nanna Wikholm.

Hela programmet >>

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut