Minskat anslag till Arbetsmiljöverket ger konsekvenser


- Att Arbetsmiljöverket inte hinner kontrollera att arbetstidslagen följs beror till stor del på de minskade resurser till Arbetsmiljöverket som den borgerliga regeringen beslutade om i höstas. Det säger Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, i en kommentar till nyheten i dagens Eko att de flesta sjukhus, enligt Läkarförbundet, inte följer arbetstidslagen.

- Det är självklart att den borgerliga regeringen anser att resurserna till Arbetsmiljöverket räcker för att klara kontrollen av lagen. Men har man sparat 150 miljoner kronor på anslagen till Arbetsmiljöverket får man räkna med de här konsekvenserna.


För mer information
Sven-Erik Österberg
vice ordf Arbetsmarknadsutskottet
070-696 65 20
sven-erik.osterberg@riksdagen.se

Carin Larsson
Pressekreterare
070-6770712
carin.larsson@riksdagen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut