Mona Sahlin skriver på DN Debatt


Artikel publicerad på DN Debatt 20070613

Vi har anledning att på viktiga områden vara självkritiska. I sysselsättningspolitiken måste vi betona varje individs skyldighet att bidra i arbetslivet efter förmåga. Vi måste också kräva att människor vidareutbildar sig så att de kan ta nya jobb om de gamla försvinner. Inom utbildningspolitikens område måste vi se till att kunskap och arbetsro prioriteras i vårt skolprogram.

Vår omprövning ska vara på riktigt. Till skillnad från de så kallade nya moderaterna som nu, enligt nya siffror från riksdagens utredningsinstitut, för en betydligt mer orättvis och snedfördelande skattepolitik än vad partiet gjorde före omprövningen.

Läs hela artikeln här och se tabell över moderaternas orättvisa skattepolitik (beräkningar utförda av riksdagens utredningstjänst RUT)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut