Öppet brev till arbetsmarknadsministern

Till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

 

Du har bjudit in oss till ditt tårtkalas för att ”fira” att du har fått 200 interpellationer från riksdagsledamöter. Vi vill på detta vis meddela att vi inte kommer att närvara.

 

Den oro som människor i landet känner just nu får under inga omständigheter skämtas bort. Ett tårtkalas för att fira att du har fått massor av interpellationer som rör människors ekonomi och vardag känns smaklöst.

 

Vi socialdemokratiska ledamöter har under tiden i opposition ställt en lång rad frågor till dig. Frågor som är viktiga för människor, för Sverige och för vårt lands utveckling och som är en del av vårt uppdrag att granska regeringens politik. Vi tar seriöst på uppdraget. Därför ägnar vi stor tid av vårt arbete åt att besöka människor och orter som är hårt drabbade av jobbkrisen och som till följd av regeringens politik riskerar en tuff period i arbetslöshet. I riksdagen ställer vi frågor till dig om varför du och din regering inte presenterar någon konkret jobbpolitik. Det allvarliga läget på arbetsmarknaden kräver aktiva insatser och en väl fungerande omställningstrygghet för dem som förlorar jobbet. Sverige behöver kraftfulla satsningar på utbildning, på småföretagare, på industrin, på byggandet, på energiomställning och på branschprogram. På så vis vill vi socialdemokrater skapa nya jobb, tillväxt och utveckling. Tillsammans med fackföreningsrörelsen har vi lösningar för hur vi också ökar tryggheten för löntagarna vid stora förändringar på arbetsmarknaden.

 

Samma dag som du stannar hemma på ditt departement och bjuder på tårta besöker vi Arvika, en liten kommun i Värmland med 26 000 invånare.  Där har 550 personer varslats om uppsägning och ytterligare 100  visstidsanställda måste sluta sitt arbete inom kort till följd av jobbkrisen. Vi socialdemokrater tar människors oro på allvar. Vi prioriterar att träffa dem som riskerar att förlora jobbet, vi fortsätter att lägga förslag i riksdagen för att skapa nya jobb, tillväxt och utveckling. Och vi kommer att fortsätta att ställa dig och regeringen till svars för er orättvisa politik.

 

 

Berit Högman                             Sven-Erik Österberg
Vice ordförande                            Socialdemokraternas
Arbetsmarkandsutskottet               Gruppledare i riksdagen 

      
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut