Sverige ingen städpatrull till USA

Sverige ska självklart vara med och bidra till fred och framtidstro i Irak, men vi ska inte vara städpatrull till USA. Det budskapet måste stå klart inför den internationella konferens om situationen i Irak som Sverige står värd för imorgon.

Den svenska regeringens ambition att spela en roll i storpolitiken får inte överskugga kritiken mot USA.

I slutet av mars 2003 slog dåvarande statsminister Göran Persson fast att USA:s angrepp var folkrättsstridigt. Den nuvarande regeringen har däremot lämnat omvärlden i okunnighet om vad den anser. Kanske är det inte så konstigt – inom alliansen går uppfattningarna isär.

Allra längst har den nuvarande folkpartiledaren Jan Björklund gått som 2002 förespråkade att Sverige skulle delta i en USA-ledd invasion (DN 23/11 2002). Utrikesminister Carl Bildt stödde öppet kriget innan det började (International Herald Tribune 28/1 2003). Maud Olofsson däremot fördömde angreppet som ett brott mot folkrätten (SvD 25/3 2003).

När statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Washington hösten 2007 stod Irak inte på dagordningen alls.

Sverige måste försvara folkrätten och driva en tydlig linje. Vi måste leva upp till förväntningarna från den stora och ärliga fredsopinion som var och är emot kriget, och får inte oavsiktligt bidra till att ge legitimitet åt USA:s agerande.

Låt istället konferensen bli ett tillfälle att förtydliga svensk Irakpolitik.

1. Sverige bör markera att USA-koalitionen bär ansvaret också för återuppbyggnaden av landet.

Sverige ska finnas med och ­bidra, men USA och Storbritannien måste ta ledningen för att ­finansiera återuppbyggnaden.

2. Sverige bör entydigt och mer kraftfullt markera USA-koalitionens ansvar för att minska våldsanvändningen. Dödstalen i Irak stiger igen och kan räknas i 100000-tal. Men i utrikesdebatten i riksdagen den 13 februari i år karaktäriserade utrikesminister Carl Bildt Sveriges principiella inställning till läget i Irak i den tomma meningen att ”vi står bakom Irak i dess strävan efter stabilitet, säkerhet och demokrati”.

Den svenska regeringens tystnad inför våldet i Irak och USA:s ansvar är fullständigt oacceptabel.

3. Sverige bör undvika att anamma USA:s språkbruk, där kriget i Irak beskrivs som en del av ”kriget mot terrorismen”. Sverige ska inte medverka till att USA:s sätt att karaktärisera läget i Irak får internationellt erkännande. Motståndet mot USA-koalitionen i Irak är så stort och så utbrett att det inte på ett trovärdigt sätt kan avfärdas enbart som terrorism.

4. Sverige måste sätta press på USA att påbörja ett ansvarsfullt tillbakadragande. Det blir ett medel för att underlätta diskussionen om FN:s roll i Irak inom en inte alltför avlägsen framtid.

Säkerheten i landet måste i nästa skede garanteras av en multinationell styrka under FN:s kontroll och med huvudsakligt deltagande från muslimska länder. Det amerikanska inflytandet över ­civila och ekonomiska funktioner, framför allt oljeutvinning, måste överlämnas till det irakiska folket.

5. Sverige bör aktivt verka för att USA-koalitionen intensifierar sina ansträngningar för att förbättra de humanitära livsvillkoren och förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Irak. En sådan politisk press innebär att Sverige starkare och oftare uttrycker sin oro över till exempel hälsoläget i Irak, tillkortakommande i den demokratiska processen och återinförandet av dödsstraffet.

6. Sverige bör lyfta fram risken för ökade civilisationsspänningar som en följd av USA:s agerande i Irak. Kombinationen av att kriget inleddes illegalt, att det har genomförts med oproportionerligt våld mot civila, tortyr och bombning av moskéer, samt retoriken om korståg och försvar av amerikanska värden har tyvärr påtagligt försämrat relationer mellan kristna och muslimer.

Den svenska regeringen bör ­utnyttja den legitimitet som vi socialdemokrater skapat genom till exempel Euro-islaminitia­tivet, Alexandriainstitutet och Anna Lindh-stiftelsen för att ­lyfta fram de långsiktigt viktiga frågorna i en konstruktiv kritik av USA.

URBAN AHLIN

utrikespolitisk talesperson (s)

PETER WEIDERUD

ordförande i Broderskapsrörelsen

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut