Vad skulle du ta tag i för att göra stockholmarnas vardag bättre?

Några frågor till Carin Jämtin, oppositionsråd (s) i samband med att Sten Nordin efterträder Kristina Axén Olin som finansborgarråd i Stockholm.

Under torsdagskvällen valdes Sten Nordin till nytt finansborgarråd i Stockholm. Hur känns det att från nu få debattera med honom om stockholmarnas framtid?

Jag känner inte Sten Nordin, mer än att jag skakat hand med honom. Men jag har bara hört gott om honom som person så jag hoppas att vi kommer få ett bra samarbetsklimat. Stockholm behöver mer av samarbete. Den konfrontatoriska politik som nu drivs, mer ledd av ideologiska dogmer än av verkliga behov i vardagen, gör Stockholm svagare.

Tror du att det kommer att blir en annorlunda politik med honom jämfört med Kristina Axén Olin?

Jag tror tyvärr inte att det blir så stor skillnad, möjligen är Nordin lite mindre slarvig vad gäller att sköta Stockholms ekonomi. Sen hoppas jag att han kommer skjuta till lite mer pengar till skolan än vad hans företrädare gjorde. Stockholms skolor har tvingats till kraftiga besparingar för att finansiera kraftiga skattesänkningar och konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Andelen elever med godkänt i kärnämnena svenska, matte och engelska har minskat dramatiskt och lärartätheten sjunker. Tyvärr är det inte så konstigt, resurser och resultat hänger ju ihop.

Till sist, om du vore finansborgarråd, vad skulle vara det främsta du skulle ta tag i för att göra stockholmarnas vardag bättre?

Jag skulle investera varje krona moderaterna sänker skatten 2008 i bättre kvalitet i skolan. Det skulle betyda 421 miljoner kronor mer till skolan. Sen skulle jag stoppa reautförsäljningarna av allmännyttan så att vi kan ha valfrihet mellan olika boendeformer, företag kunna fixa boende till sin personal och våra ungdomar ha någonstans att börja sin boendekarriär. Det är oansvarigt att sälja innerstadslägenheter i Stockholm för 20 000 kr/kvm, när priset på den öppna bomarknaden är nära det tredubbla.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut