Vad tycker du?

Den 23 januari besöker bland andra Jan Eliasson och Luciano Astudillo bostadsområden i Botkyrka och Södertälje för att diskutera jobben, välfärden och världen. Dörrknackningen är en del av det pågående rådslagsarbetet, där socialdemokraterna förnyar politiken på en mängd områden.

18.00 besöker Luciano Astudillo (ordförande för rådslaget om jobb), Lars Ilshammar (ledamot i rådslaget om välfärd) och Jasenko Omanovic (ledamot i rådslaget om välfärd)
Vretarna i Botkyrka kommun.

18.30 besöker Jan Eliasson (ordförande för rådslaget om världen) Ritorps-området i Södertälje kommun

Jana Nilsson (ledamot i rådslaget om välfärd) besöker Sörse-området i Varbergs kommun.

 

För mer information:

Kontakta Maria Persdotter
e-post: maria.persdotter@sap.se
telefon: 070-946 00 81

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut