Vi kan lära av London!

Rådslagsgruppen Vårt klimat med ordförande Carin Jämtin och Annelie Hulthén befinner sig just nu i London för att titta på det klimatarbete som bedrivs där.

Varför är ni just i London? Det kanske inte är den första staden som man förknippar med god miljö?

- Vi är här för att titta på den engelska klimatpolitiken. I London har man under borgmästaren Ken Livingstones ledning satt igång ett ambitiöst arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill se hur man praktiskt tänker gå till väga för att klara målet om att reducera dessa med 60 procent fram till år 2025.

Vad kan vi lära oss av Storbritanniens miljöarbete?

- Bland annat kan vi lära oss vilken strategi man använder i den Klimataktionsplan för London-regionen som man nu arbetare efter. I London tar man ett samlat grepp över alla sektorer samtidigt och gör det i nära samverkan med näringslivet. Det är privata företag som gör många av de investeringar som krävs. Offentligt och privat samarbetar.

Vilka förväntningar har ni på resan och vad tar ni med er hem därifrån?

- Framför allt kan vi lära oss hur man arbetar övergripande med dessa frågor i en storstadsregion men vi tar också med oss hem ett antal smarta konkreta exempel på vad man kan göra för att rent praktiskt minska utsläppen av växthusgaser. Till exempel har man i London kommit långt med att använda vätgas som alternativ energikälla i framför allt kollektivtrafiken men även i viss mån värmesystemen. Man kan också visa upp en väl utvecklad energirådgivning där man hjälper kunder att hitta rätt leverantörer av miljövänliga produkter. Inte minst det sistnämnda skulle vi mycket väl kunna utveckla även här i Sverige.

Läs mer om rådslagsgruppens arbete >>

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut