Baltiska staternas självständighet 20 år

S i samarbete med Olof Palmes internationella center och ABF Stockholm arrangerar ett seminarium med anledning av Baltiska staternas självständighet firar 20 år.

Seminariet, som ordnas på 20-årsdagen av starten för Rönneberga möte, kommer att behandla såväl situationen vid den tiden som dagens mer aktuella läge i de baltiska länderna och Östersjöområdet.

Medverkande


Marju Lauristin, professor i social kommunikation vid Tartu universitet, en av grundarna av Estlands folkfront 1988, första ordföranden i Estlands återbildade socialdemokratiska parti, tidigare socialminister, utsedd av Newsweek till ”Politician of the Year”, deltagare i Rönneberga möte 1991

Dainis Ivans, Lettlands folkfronts ordförande vid tiden för självständigheten, senare kulturborgarråd i Riga m m

Vytenis Andriukaitis, tidigare ordförande i Litauens socialdemokratiska parti, parlamentsledamot

Birgitta Dahl, tidigare miljöminister och talman i Sveriges riksdag

Björn von Sydow, riksdagsledamot, tidigare försvarsminister och talman i Sveriges riksdag

Urban Ahlin, riksdagsledamot, socialdemokraternas talesman i utrikes frågor

Pierre Schori, värd för Rönneberga möte 1991, tidigare statsråd och biträdande utrikesminister med ansvar för Östeuropa och de baltiska länderna, kommer att hålla ett hälsningstal och fungera som seminariets samtalsledare

Den första panelen med de baltiska talarna kommer att hållas på engelska. Panelen med svenska talare hålls på svenska.

  • Torsdag 18 augusti kl 13.00-16.00, ABF-huset, Sveavägen 41 
  •  Fri entré.

Bakgrund

Estland, Lettland och Litauen som tvångsmässigt anslutits till Sovjetunionen 1940 uppnådde sin efterlängtade självständighet för 20 år sedan efter ett misslyckat kuppförsök i Moskva. Sovjetunionen som blev mindre slutet än tidigare genom Michail Gorbatjovs reformpolitik från 1985 hade satt fart också på de baltiska strävandena att uppnå självständighet. Folkfronter bildades i alla tre länderna för att uppnå detta mål. Litauen utropade sin självständighet 11 mars 1990, följt av Estland och Lettland.

Inledningsvis hade de baltiska länderna svårigheter att upprätta kontakter i Västeuropa. Av det skälet kallade Arbetarrörelsens Fredsforum, en av föregångarna till Olof Palmes Internationella Center, till ett dialogseminarium med baltiska och västeuropeiska politiker som började 18 augusti 1991 på Rönneberga kursgård på Lidingö. Seminariet fick brådstörtat avbrytas på morgonen dagen efter då kuppförsöket i Moskva inletts. De baltiska gästerna talade samma dag tillsammans med de svenska riksdagspartiernas ledare på det mest välbesökta måndagsmötet på Norrmalmstorg någonsin innan de återvände hem för att befästa sina länders självständighet. Den 27 augusti erkände Sveriges socialdemokratiska regering de tre ländernas självständighet.

Ladda ner inbjudan (PDF)

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut