Centern har övergett landsbygden

Centern, vars folkrörelserötter en gång var starka, har djupt förändrats. Nyliberalism och marknadstänkande har tagit över där viss skepsis tidigare fanns mot högerkrafterna och ett renodlat marknadstänkande. Tydligast är Centerns förvandling på regionalpolitikens område. Där har partiet i praktiken abdikerat för de storstadsinriktade moderaterna, det skriver Peter Hultqvist i Dala demokraten.

Att Stockholms befolkning ökar med 31 000 personer under 2008, medan norrlandslänen minskar med cirka 500 tycks inte vara något som berör dagens Centerparti.

När regeringens ska manifestera ”landsbygdens framtid” så blir det i form av en pliktskyldig skrivelse till riksdagen som inte banar vägen för något nytt. Den blir i praktiken ett spel för galleriet.

Under den socialdemokratiska regeringsperioden 1994 - 2006 minskade successivt antalet kommuner med en negativ befolkningsutveckling.
Nu är trenden den motsatta. Kärv ekonomi, stigande arbetslöshet, ökat antal varsel och strukturomvandling driver på utvecklingen.

Nu skulle det därför behövas en ny regionalpolitisk offensiv. Men i regeringen är detta en ”icke-fråga”. Storstadsfixeringen är cementerad. Centerns tidigare regionalpolitiska glöd har falnat. Inför trycket från moderaterna och den egna ”stureplanscentern” har man gett upp.

Några skarpa förslag som akut skulle motverka den regionala obalansen:

  • Öka statens bidrag till kommuner och landsting med 5 miljarder i år och 10 nästa år. Det skulle rädda många arbetstillfällen och värna viktig kvalitet i vård, skola och omsorg.
  • Satsa brett på arbete, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 120.000 platser utöver regeringens >program kan skapas redan i år.
  • Sänk arbetsgivaravgifterna för de mindre företagen .
  • Trappa upp bredbandsutbyggnaden rejält, istället för att tona ned den. Bredband behövs väl utbyggt i hela landet.
  • Utöka satsningen på vägar och järnvägar. Satsa ytterligare 40 miljarder och se till att hela Sverige får del av satsningarna.
  • Stoppa centraliseringen av statliga verk och myndigheter. Det flyttar jobb till storstäderna.
  • Satsa på goda telekommunikationer i hela landet. Säg nej till börsintroduktion av posten. Inse att av/omregleringen av apoteken riskerar att leda till sämre service och kvalitet.

Dagens Centerparti borde ha stora utmaningar att ta itu med på regionalpolitikens område. Men initiativ som gör skillnad lyser med sin frånvaro. Istället så slår man sig för bröstet för åtgärder som statssubventionering av hushållsnära tjänster. Dessa gynnar främst välbeställda människor i storstäder.
I Danderyd gjorde 889 personer avdrag för det i 2007 års deklaration. I Härjedalen var det 11 personer som gjorde samma sak.

De tre storstadsregionerna står för 62 procent av avdragen på detta område. Om något sammanfattar dessa fakta centerns förvandling på ett bra sätt. Välbeställda människor i storstäder är det man satsar på.

Regionalpolitiken och landsbygdens folk, som man förr talade om, har man glömt bort! 

PETER HULTQVIST (S)
Regionalpolitiskt ansvarig för socialdemokraterna

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut