Föredragande inför partikongressen


Thomas Östros, 44

Ansvarsområde: En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?
- Sätta stopp för regeringens slöseri med skattemedel och istället investera i jobben. Sverige behöver en regering som tar ansvar och investerar i jobb och utbildning – i stället för att låna till skattesänkningar.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?
- Den svenska modellen måste återupprättas. Det krävs ett brett kunskapslyft kombinerat med investeringar i trygghet och välfärd. Svenska folket måste känna framtidstro och optimism om vi ska kunna ta landet ut ur denna mycket djupa kris.

 

Ylva Johansson, 45

Ansvarsområde: Högre kvalitet i välfärden

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- De äldres situation! Oavsett ålder har du rätt att bestämma över ditt liv och din egen vardag. Så är det inte idag. Äldre människor ska, trots sjukdom och skröplighet, bemötas med respekt och omtanke. Det är dessutom orättfärdigt att pensionärer efter att ha slitit ett långt arbetsliv betalar högre inkomstskatt än yrkesverksamma med samma inkomst.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Investera i barn och unga! Skydda barnen mot nedskärningar genom att öka resurserna till kommuner och landsting. Nedskärningar drabbar de mest utsatta barnen hårdast. Det visar erfarenheterna från krisen på 1990-talet. Vi får inte göra samma misstag nu som då. Vi har inte råd att förlora en hel generation.  

 

Anneli Hulthén, 49

Ansvarsområde: Konkurrera med kunskap och forskning

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Öppna upp den högre utbildningen för fler! Just nu ser vi en tendens att färre får chansen att studera på högskola. Jag vill göra det möjlighet för fler och avdramatisera detta med högre studier.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Även här kommer utbildningen att spela en stor roll. Jag vill se ett genombrott för den tvärvetenskapliga forskningen. Det kan spela stor roll för möjligheterna att skapa nya jobb.

 

Lena Hallengren, 35

Ansvarsområde: Investera i gröna jobb

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Nästan hälften av alla utsläpp kommer från transporterna. Att lyfta över en stor del av gods- och persontrafiken till järnväg och sjöfart minskar transporternas negativa påverkan på klimatet. Att samtidigt öka människors möjligheter att resa och kommunicera blir en verkligt stor utmaning.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Genom att i dag satsa på utbildning och kunskap, energieffektivisering och gröna investeringar kan vi stå väl rustade när krisen vänder.

 

Sven-Erik Österberg, 54

Ansvarsområde: Fler jobb och en starkare arbetslinje

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Jag skulle sätta stopp för att låna till skattesänkningar och istället investera i fler jobb.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Det viktigaste just nu är att se till människor kommer vidare i arbetslivet. Därför vill vi investera brett i utbildning.

 

Carin Jämtin, 44

Ansvarsområde: Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- I krisens spår är det viktigt att svenskar med rötter i andra länder inte hamnar utanför och drabbas ännu hårdare. Det är också en viktig politisk uppgift att den stora ungdomsgeneration vi nu har inte ramlar ut helt och hållet.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Satsa på utbildning och praktikplatser! För eller senare vänder det. Då ska de unga ha den rätta kompetensen för att ta de nya jobben.

 

Thomas Bodström, 47

Ansvarsområde: Ge ungdomsgenerationen en chans

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Satsningar för fler jobb och minskade klyftor.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Jobben, ju fler som jobbar desto mer pengar till det gemensamma och desto
färre sociala problem. 

 

Veronica Palm, 36

Ansvarsområde: Ett Sverige i sammanhållning – bekämpa klyftorna

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Behandlingen av sjuka människor. För att komma in på arbetsmarknaden krävs aktiv rehabilitering, stöd till omställning och en sjukförsäkring som ger trygghet när man är sjuk. Regeringen gör precis tvärt om. Det är en omänsklig politik riktad mot sjuka människor.

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- En politik som leder till fler jobb. Ett sätt är att höja barnbidraget och flerbarnstillägget. Det är pengar som till största delen går rakt ut i konsumtion och stimulerar ekonomin. Det är också ett sätt att möta den växande barnfattigdomen i Sverige.


Leif Pagrotsky, 57

Ansvarsområde: Kultur i brytningstid

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Viktigaste frågan för mig är tudelningen av Sverige. Lågkonjunkturen synliggör de förändringar som genomförts de senaste åren av den borgerliga regeringen. De delar Sverige i vinnare och förlorare, beroende på vilken bransch man råkar jobba i - en som drabbas av krisen eller en som inte gör det. För alla som blir av med jobbet har livet blivit mycket tuffare.

 

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Det måste bli ett slut på passiviteten från regeringen. I en extrem lågkonjunktur kan man inte lita till att Riksbanken ska lyckas vrida utvecklingen rätt på egen hand. Det behövs en expansivare finanspolitik. Även inom kulturområdet skulle man kunna satsa genom att nu passa på med sådana åtgärder som ändå behöver göras för att vårda vårt kulturarv för framtiden, både i våra kulturhistoriska byggnader och i våra museer och arkiv.
 

Urban Ahlin, 44

Ansvarsområde: En rättvis värld är möjlig

Vad är det första du skulle vilja förändra i Sverige?

- Att Sverige åter blir en ledande nation i kärnvapennedrustningen. Bildt har hittills visat totalt ointresse för nedrustningsfrågor. I Norge har den socialdemokratiske utrikesministern tagit flera initiativ mot kärnvapen och drivit fram ett internationellt förbud mot klusterbomber. Det är skillnad mellan moderat och socialdemokratisk utrikespolitik.

 

Vilken är den viktigaste frågan för att lyfta Sverige ur krisen?

- Ungdomar som går ut i arbetslöshet får inte förlora framtidstron! Hopplöshet är det främsta hotet mot vår framtid. Alla tänkbara insatser måste göras för att ge dem chansen till utbildning, sommarjobb eller andra aktiviteter som skapar tilltro till framtiden.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut