Hallå där, Peter Hultqvist...

...du har utsetts till regionalpolitiskt ansvarig. Vad innebär det?

- Jag har inom socialdemokratiska partistyrelsen fått huvudansvaret för att bevaka regionalpolitiska frågor. Det innebär dels att följa regeringens politik, dels att debattera, utveckla och tydliggöra det socialdemokratiska alternativet. När vi kommer tillbaka 2010 ska en grund vara lagd för en verkligt bra regionalpolitik.

Vad ska du göra?

Jag kommer att vara aktiv i riksdagen, skriva debattinlägg, delta i debatter och besöka olika kommuner runt om i landet. Målet är att regionalpolitiken ska vara en viktig fråga i nästa valrörelse.

Varför behövs en regionalpolitisk offensiv?

Högerregeringen har misslyckats med regionalpolitiken. Det är ett ”glömt” område idag. Förra året var befolkningsökningen i Stockholm 31 000 personer. Norrlandslänen minskade med 500. Nu när stigande arbetslöshet och lågkonjunktur gör sig gällande ökar också den regionala klyftan. Vi kan inte tillåta att vi får ett delat Sverige.

Vad saknas idag?

Regeringen tar inte de regionalpolitiska frågorna på allvar. Man låter klyftorna öka utan att vidta några åtgärder som ger effekt. De ser inte till hela Sveriges intressen och utvecklingsmöjligheter.

Hur ser en modern regionalpolitik ut?

Satsningen på att bygga ut bredband i hela landet måste fortsätta och inte minska i kraft vilket nu sker. Vi måste satsa ytterligare pengar på vägar och järnvägar. Vi föreslår nu 40 miljarder mer än regeringen. Satsningen på de regionala högskolorna måste utvecklas och inte tonas ned. Öka statsbidragen till kommuner och landsting vilket räddar arbetstillfällen och kvalitet. Privatisera inte grundfundament i tryggheten vilket nu sker när det gäller apoteken. Underminera inte utlokaliseringarna av statliga verk och myndigheter. Garantera en bra offentlig service i hela landet. 

Vilka utmaningar står Sverige inför?

Vi måste klara balansen i det svenska samhället. Frånvaron av regionalpolitik hotar detta. Och det är mycket allvarligt. Att överbrygga den allt större regionala klyftan är en politisk utmaning som handlar om att skapa rättvisa villkor i hela Sverige.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut