Rödgrönt fempunktsprogram mot hivspridning

Debatten om hiv och aids har tystnat. Eftersom det sker en ständig utveckling av nya, effektiva bromsmediciner tror många felaktigt att faran är över. Många ungdomar använder därför inte längre kondom utan utsätter sig och sin partner för smittorisk. För risken är inte över, tvärtom.

Antalet anmälda hiv-fall ökar sedan början av 2000-talet. Mest utsatta är män som har sex med män. Under det första halvåret i år anmäldes 64 fall jämfört med 51 under motsvarande period 2008. Den absoluta majoriteten av alla nya fall inträffar i Stockholm. Genomsnittsåldern för nyanmälda ligger strax under 40 år. Om hiv-smittan får fäste bland de unga kan den spridas snabbt.

Den rödgröna oppositionen föreslår nu ett fempunktprogram för att bekämpa hiv-spridningen i Sverige:

• Vi vill satsa 10 miljoner kronor på en målgruppsinriktad informationskampanj. Vi måste åter- igen upplysa om vikten av säkert sex. Trots bromsmediciner innebär hiv-smitta att man tvingas lägga om hela sitt liv, underkasta sig livslång medicinering med svåra biverkningar, restriktioner mot inresa i många länder och en skyldighet att alltid berätta om sin hiv-status.

• Vi vill att ungdomsmottagningarna och den nystartade sajten UMO (ungdomsmottagning på nätet) ska hålla öppet hela sommaren och ha hbt-kompetens. De spelar en viktig roll för ung- domars möjlighet att få svar kring frågor om sexualitet, identitet och säkert sex.

• Vi vill utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Ge lärarna stöd och utbildning för att på ett fördomsfritt och kunskapsbaserat sätt informera om sex.

• Vi vill införa sprututbytes- program i Stockholms län. I Malmö finns sedan många år ett välfungerande sprututbytesprogram. För att förhindra ett liknande utbrott av hiv som det som inträffade 2007 bland sprut- narkomaner bör Stockholm snarast införa detsamma. Trots politisk majoritet för detta i landsting och kommun händer inget.

• Vi vill se över smittskyddslagen. Kritik finns att lagstiftningen stigmatiserar hiv-positiva. Därför finns starka skäl att göra en bred översyn av smittskyddslagen för att på bästa sätt förhindra smittspridning.

När lagen utformades var hiv/aids det överskuggande hotet och kraftfulla åtgärder ansågs nödvändiga för att få kontroll över en smittspridning som på kort tid ledde till döden. Informationsplikten var i praktiken något som en hiv-positiv person levde med något år innan sjukdomen bröt ut. Idag är hiv en kronisk sjukdom och den hiv-positiva ska leva med lagens restriktioner under ett helt liv

.

YLVA JOHANSSON (S)

ELINA LINNA (V)

THOMAS NIHLÉN (MP)
riksdagsledamöter och ledamöter i socialutskottet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut