Allbo-Hus

 

S- ledamöter o ersättare i Allbo-Hus Styrelse 2007 - 2010

 

 

 

Edina Maslac
Ledamot

Hjortsbergavägen 6C

342 36 Alvesta

 E-Post edina.maslac(a)kommun.alvesta.se

 

 

 
Bertil Olsson
Ledamo
t

Movägen 31
342 52 VISLANDA

Telefon: 0472-30877

Mobil: 070-2970877
E-Post bertil.olsson(a)kommun.alvesta.se
 

 

Annika Kuparinen Larsson
Ersättare

Fjärilsvägen 31
342 33 ALVESTA
Mobil: 070-5578728

E-Post annika.kuparinen.larsson(a)kommun.alvesta.se