Vår politik

Sveriges största parti

Vi finns i alla landets kommuner, och har ett brett åsiktsprogram där vi talar om alla människors lika värde, jämlikhet och frihet. Det finns socialdemokrater på många platser, förmodligen nära dig. Partiets grundorganisation är föreningen. Föreningarna samlas sedan till en gemensam organisation, som på de flesta håll kallas för arbetarekommun. Vi har beslutat att Alvesta Arbetarekommunska kalla sig för Socialdemokraterna i Alvesta kummun istället. Arbetarekommunerna samlas sedan i partidistrikt, oftas ett län. 

 Socialdemokraterna i Alvesta kommun samlar socialdemokrater i Alvesta kommun, och ingår i Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt. Varje arbetarekommun utser ombud till partidistriktets kongress, som hålls två gånger om året. Mer information om Socialdemokraterna hittar du på:   www.socialdemokraterna.se/kronoberg 
 
 Socialdemokraternas vision är ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Ett samhälle där människovärdet alltid är viktigare än marknadsvärdet. Men fortfarande fördelas livschanserna ojämlikt i Sverige. Kampen mot de orättvisor och klyftor som fortfarande skiljer människor åt i vårt land måste fortsätta.  www.socialdemokraterna.se