Kommunen

Kommunfullmäktige 2014-2018

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ledamöter
Per Ribacke
Frida Christensen
Robert Olesen
Rose-Marie Larsson
Sebastian Ohlsson
Sonia Muhlenthler Salsamendi
Lars-Olof Petersson
Lisbeth Holmqvist
Bertil Olsson
Anna-Karin Bjuvsjö Johansson
Johnny Lundberg
Tomas Hedevik
Anita Lindstedt
Tommy Mases 

Ersättare 
1 Jessica Madsen
2 Peter Johansson
3 Valbone Hasani
4 Torbjörn Svensson
5 Gunnel Nordahl
6 Rickard Björkman
7 Susanne Nordahl 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-11 14:12