Val 2014

Per Ribacke och Frida Christensen

Frida Christensen och Per Ribacke, kandidater till kommunfullmäktige

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Alvesta kommun. Då måste vi bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör att Alvesta kommun återigen blir en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i.

Ordning och reda i de kommunala finanserna

En förutsättning för all positiv utveckling är att de kommunala finanserna är i god ordning och att det i dessa skapas utrymme för olika satsningar som ger god ekonomisk tillväxt över tiden.
Målet är att varje skattekrona skall användas på bästa sätt för att ge medborgarna de tjänster och den service de har rätt att förvänta sig.

Läs mer

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-12 11:37