Arbete åt alla

För oss socialdemokrater är det en nyckelfråga att alla som vill och kan skall ha ett arbete. Det är en förutsättning för ett bra samhälle, både socialt och ekonomiskt, att så många som möjligt har arbete som ger förutsättning för självförsörjning.
Vi vill avsätta resurser så att vi, i samverkan med näringsliv och statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med ett positivt företagsklimat i kommunen kan vi skapa jobb och tillväxt och i förlängningen väfärd. Praktik och studier för de som är utan jobb är en självklarhet om Alvesta kommun ska kunna öka i invånarantal och vara en attraktiv kommun. 

Ungdomar måste ges bra möjligheter till studier i gymnasieskola och/eller högskola. Det är grundläggande för deras framtid. Därför är det viktigt att skola och näringsliv samverkar.

Att satsa på en hållbar miljö är nödvändigt för våra barn och barnbarn, därför är det viktigt att Alvesta kommun är med och bidrar med antingen resurser och/eller kunskap till verksamheter som bidrar till en bättre miljö som till exempel, biogas.

Därför vill vi:

 • investera i bostäder och tomter för ökad inflyttning.
 • fortsätta att utveckla Arbetsmarknadsfunktionen.
 • utveckla vår vuxenutbildning och driva lärlingsutbildningar.
 • vara med och satsa på teknikcollege för att tillgodose industrins framtida arbetskraftsbehov.
 • att sommarjobb och praktikplatser ska finnas i kommunens verksamheter.
 • att sommarjobb till alla ungdomar återinförs.
 • se över möjligheterna att bygga billigare bostäder.
 • ej ha privatiseringar i välfärdssektorn.
 • erbjuda all personal heltid som en rättighet, deltid en möjlighet.
 • erbjuda en god såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö. Detta leder till trivsel på arbetsplatsen vilket i sin tur medför färre sjukskrivningar.
 • sänka arbetslösheten genom utbildning av t.ex. undersköterskor.
 • satsa på kompetensutveckling för all personal.
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 09:31