Mer personal i sjukvården

Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats.

Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten. 

När Socialdemokraterna vinner valet ska vi satsa 40 miljoner på mer personal. Det innebär 80 anställda i Landstinget Kronoberg.

Läs mer om vår politik för Framtidens Kronoberg