Jobb och välfärd före skattesänkningar

Tomas Eneroth, kandidat till Riksdagen

I valet till Riksdagen vill vi socialdemokrater investera i vår gemensamma framtid. Först fler jobb, då får vi råd med en bättre skola och en tryggare välfärd. 

Utbildningsnivån i länet ska höjas genom ett nytt kunskapslyft, det innebär att alla ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. Rätten till heltid på jobbet är en viktig jämställdhetsfråga. 

Vi kommer att investera i teknik och fler jobb som bidrar till en hållbar grön omställning. Svenska företag ska bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. 

Därför vill vi: 

  • ha riktade åtgärder mot unga arbetslösa, praktik eller utbildning inom 90 dagar.
  • vidareutbilda den som är utan arbete. Ett nytt kunskapslyft med 30 000 fler platser i yrkesutbildningar i hela landet.
  • låta lärare vara lärare. Höj yrkets status genom högre löner, bättre arbetsvillkor och mer kompetensutveckling.
  • ha mer personal i vården. Läkare får mer tid med patienterna med mindre administration och hantering av prislistor.