Skola och barnomsorg

Först när ekonomiska, sociala och kulturella hinder rivs ner kan var och en utvecklas som han eller hon vill. Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att var och en av oss och vi alla tillsammans kan bli framgångsrika. Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt.

Därför vill vi: 

  • minska elevgrupperna till och med årskurs 3.
  • erbjuda läxhjälp till alla barn.
  • erbjuda sommarskola för de som riskerar att halka efter i skolan.
  • bygga ut förskolan i takt med behovet.
  • garantera eleverna en god fysisk och psykisk miljö.
  • ha platser för aktiviteter för barn och ungdomar på olika ställen i kommunen.
  • ge all personal rätt till arbetskläder.
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 09:33