Vård och omsorg

I takt med att vi blir äldre och äldre måste samhället bli bättre på att möta den enskildes behov. Detta kan bara lösas med gemensamma krafter. Privata lösningar tar aldrig det fulla ansvaret för alla medborgare. Grundkvaliteten i vård och omsorg måste vara av sådan god kvalité att några tilläggstjänster inte ska behövas. Gemensamma resurser för välfärden ska gå till välfärden!

För att säkra kvalitén inom äldreomsorgen vill vi Socialdemokrater i Alvesta att det tas fram en kvalitétsplan som tar hänsyn till de demografiska förändringarna över tid, samt hanterar/garanterar de olika vårdbehov som finns hos den enskilde.

Därför vill vi:

  • öka tillgången på platser i särskilt boende. Detta kräver nybyggnation i Alvesta tätort.
  • bygga om Bryggaren till LSS-boende
  • skapa alternativa boenden för äldre t.ex. trygghetsboenden.
  • ge all personal rätt till arbetskläder.
  • se fler anställda i omsorgen och säkra utbildningen av undersköterskor i kommunen.
  • tillgodose de boendes sociala och kulturella behov genom att erbjuda underhållning och andra aktiviteter.
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 09:34