Möjligheternas kommun

 Robert Olesen
kandidat till kommunalråd

 

Läs mer

- Kandidater till kommunfullmäktige

Alvesta kommun ska vara möjligheternas kommun, där människor vill leva, verka och bo.

Kommunikationsläget gör det möjligt att vara en tillfällig mötesplats att besöka, men också en möjlighet att skapa sig ett liv och en framtid där man kan bo och verka på olika platser.

Möjligheternas kommun och mötesplats kan vi skapa tillsammans.

 

I kommunen vill vi: 

  • att alla barn ska ha rätt till barnomsorg med hög kvalitet
  • minska barngrupperna i förskolan.
  • att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.
  • att tillgången på platser i särskilda boenden och trygghetsboenden ökar så att det motsvarar behovet i alla kommundelar.
  • investera i bostäder och tomter för ökad inflyttning.
  • satsa på teknikcollege för att tillgodose industrins framtida arbetskraftsbehov.

 

En rödgrön regering satsar på Alvesta kommun
En rödgrön regering kommer att satsa på välfärden genom 53 miljoner till Landstinget Kronoberg och 13 miljoner till Alvesta kommun. Det handlar om över 80 nya jobb.