Möjligheternas Alvesta

Barn och ungdomar i vår kommun är prioriterade och ska vara fokus i allt vi gör. Skolan och kommunens ungdomsmiljöer ska ge möjlighet till utveckling och förutsättningar för en positiv framtidstro och en möjlighet till ett självständigt vuxenliv.

Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.

Äldre ska mötas av respekt och tilltro. Äldre ska känna sig trygga oavsett hur eller var man bor i kommunen.

Att öka inflyttningen till kommunen är viktig. Därför behöver vi ett varierande utbud av arbetstillfällen och attraktiva bostäder i hela kommunen. Det är också viktigt att satsa på kollektivtrafik, regionaltrafik, och ett resecentrum.

Att bygga upp en trygg kommunal ekonomi med bibehållen kvalitet i verksamheten är viktigt för kommande generationer. Vi som är aktiva nu ska betala för oss – inte lämna obetalda räkningar till våra barn och barnbarn.

Det ger möjlighet att klara av kriser och konjunktursvängningar i framtiden. Det ger möjlighet till rimliga förväntningar på kommunal service och framtida satsningar.