Värfärd efter behov - inte plånbok

För oss socialdemokrater är det självklart att man får vård och omsorg efter det behov man har och inte beroende på hur mycket man kan betala. Vi vill inte ha några gräddfiler i vården och alla ska ha rätt till den bästa omsorgen när man blir äldre.

 

 Detta vill vi uppnå i Alvesta:

  • God personaltäthet, rätt kompetens och olika språkkunskaper är viktigt för framtiden.
  • Vi vill fortsätta att utveckla samverkan med Landstinget och närsjukvården.
  • Alla ska ha rätt till kulturupplevelser, goda mötesplatser i hela kommunen, och kunna vistas ute om så önskas.
  • Anhörigstödet utvecklas och möjligheter till stöd och avlastning skall öka.
  • Stöd skall ges till missbrukare och anhöriga. Stödet skall vara individuellt anpassat och om möjligt ges på hemmaplan.
  • Vi ska satsa på kultur och besöksnäring i samverkan med ideella krafter och andra aktörer.

Varje år får fler och fler uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare, och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla.

Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Alvesta som den bästa kommun att åldras i. Det kräver en långsiktig satsning och omfattande resurser. Alla människor har rätt att få del av samhällets möjligheter.

Att vara gammal och/eller i behov av vård och omsorg innebär att man har rätt till ett bra boende, omsorg och trygghet. Vi socialdemokrater tror på alla människors lika värde och ett solidariskt samhälle.