Investera i möjligheter och framtidstro

Vi ska forma möjligheternas skola i Alvesta där vi inte lämnar någon utanför. Man ska ha möjlighet att efter egen förmåga kunna utvecklas för att träda in i vuxenlivet.

I Alvesta har vi målsättningen att skapa den bästa förskolan och skolan, barn och ungdomar är viktiga för oss socialdemokrater. Barnen är vår framtid och det är inget som vi tänker göra avkall på. Det visar sig tydligt när vi formulerar vår politik.

Det är också viktigt att skapa arenor och mötesplatser där ungdomar kan ha en meningsfull fritid.

Under nästa mandatperiod vill vi socialdemokrater arbeta för att följande saker ska bli verklighet och prioriteras:

  • Att alla elever ska garanteras en kvalitativt hög utbildning från förskola till gymnasium där individen står i centrum.
  • Att vi ska ha utbildad och engaerad personal genom satsningar på kompetensutveckling.
  • Ha en verksamhet som inte lämnar någon utanför, där vi värnar om kamratskap, föräldrastöd och omsorg om varandra,
  • Säkerställa att barn och ungdomar lever i drog- och brottsfria miljöer.
  • Förbättra fritidsmöjligheterna för ungdomar i alla kommundelar.
  • Lärare och elever, från årskurs 7, ska ha tillgång till en egen dator.
  • Förbättra maten och erbjuda frukost i skolorna.
  • Förbättra öppettiderna på förskolor och fritids för barn till föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-08 14:36