Kyrkovalet 2017

I september 2017 är det dags för kyrkoval.

Vi väljer i första hand till Kyrkofullmäktige i Åmåls församling.
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter och Socialdemokraterna har idag i platser i denn församling.
Förutsättningar borde finnas för att vi och våra Socialdemokratiska värderingar skall få ett större genomslag i församlingens verksamhet.

Just nu  och fram till årsmötet i mars pågår arbetet med att få fram en stark lista med kandidater till platserna i kyrkofullmäktige.

Därefter skall den gruppen snabbt under våren ta fram vårt program och presentera vilka frågor som vi vill ska genomsyra församlingens arbete under den kommande fyraårsperioden.

 

Vilka som är våra ledamöter i Kyrkofullmäktige idag finns på sidan "Kyrkofullmäktige"