Kyrkovalet 2013

2013 års Kyrkoval har nu genomförts.

Socialdemokraterna kan notera framgångar i valet på många håll i landet och antalet ledamöter i såväl Kyrkomötet, Karlstad Stift som Kyrkofullmäktige i Åmål ökar.

I Åmåls församlingsfullmäktige har vi nu 9 ordinarie, en ökning med 2 ledamöter.
Andelen som röstade på Socialdemokraterna har ökat från 28,4 till 34,46 %.
Antalet röstande på Socialdemokraterna är i princip oförändrat.

Nu börjar arbetet internt med att utse våra ledamöter till Kyrkorådet (Församlingens styrelse), och till de utskott och andra nämnder som Kyrkofullmäktige skall utse då det nya fullmäktige sammanträder sent under hösten.

Förste namn för Socialdemokraterna blev Pertti Rolöf, som också kommer att vara gruppledare för kyrkofullmäktigegruppen, dvs leda och hålla samman gruppen under perioden 2014 - 2017.

I kyrkofullmäktigegruppen ingår förutom våra 9 ordinarie ledamöter även våra ersättare. På sidan "Kyrkofullmäktige" uppges vilka som företräder Socialdemokraterna i Kyrkofullmäktige.
På sidan "Övriga uppdrag inom kyrkan" finns våra ledamöter i övriga grupper.(sidan uppdaterad 2014-02-12)