Vårt kyrkopolitiska program

Socialdemokraterna i Åmåls Församling
Kyrkopolitiskt program – 2014-2017

I valet  2013 september var Socialdemokraternas budskap:

För en öppen folkkyrka med framtidstro.

Utöver partiets gemensamma manifest med 12 väsentliga punkter
kommer vi Socialdemokrater att arbeta utifrån vårt lokala program för Åmåls församling under de kommande fyra åren:

Alla vill bidra

I ett Sverige där de sociala och ekonomiska klyftorna växer, vill Socialdemokraterna i Åmål peka på vägar för att återskapa jämlikheten. Vår utgångspunkt är att alla vill bidra.

Öppen kyrka

Svenska kyrkan i Åmåls församling skall vara en öppen plats för alla; troende, sökande och alla som av andra skäl ser kyrkan som en värdefull resurs i samhället – en öppen folkkyrka, både bokstavligt och bildligt.

Utveckling via Solidaritet

De Socialdemokratiska värderingarna jämlikhet, frihet och inte minst solidaritet sammanfaller med kyrkans syn på allas lika värde. Tillsammans med andra goda lokala krafter kan Svenska kyrkan i Åmåls församling bidra till en positiv utveckling.

Lokalt

Det handlar om att stödja de anställda i Åmåls församling, som tillsammans med många frivilliga krafter genom sitt arbete via gudstjänster, diakoni och undervisningsverksamhet gör en ovärderlig insats i hela vår kommun
Barn och ungdomsverksamheten är prioriterade områden

Internationellt

Vi vill också stödja Åmåls församlings internationella engagemang

Tradition och utveckling

Svenska kyrkan har genomgått stora förändringar och ändå bibehållit sin viktiga roll som traditionsbärare och etisk vägvisare. Tradition och utveckling går utmärkt att kombinera. På den vägen vill vi fortsätta.

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-02 22:36