Fullmäktigeledamöter 2014-2018

I valet 14 september 2014 fick Socialdemokraterna15 ledamöter i kommunfullmäktige.

Nedan presenteras våra ledamöter i den ordning de stod på valsedeln, med deras aktuella förtroendeuppdrag

 

Nr
Namn
Bild Presentation                                               

1

Michael
Karlsson

40 år

Kommunstyrelsens ordförande och
Kommunalråd.

Yrke: Omvårdare

2

Ewa
Arvidsson

61 år

V ordf Kommunstyrelsen
Ordförande i Vård-och Omsorgs-
nämnden.

Ledamot  i Regionfullmäktige

Intresse: Hälso- och sjukvård,
sociala frågor

Yrke: Elevassistent

3

Olof
Eriksson

66 år

Ordförande i Barn- och Utbildnings-
nämnden.

Fackligt aktiv inom IF-metall

4

Laila
Andrén

 

62 år

Kommunfullmäktiges ordförande.

 

Yrke: Diakon

5

Mikael
Norén

 

52 år

Vice ordförande i Teknik- och Fritids-
nämnden. (Gemensamma nämnden
med Säffle där Säffle kommun detta
år utser ordförande)

Fackligt aktiv inom
Fastighetsanställdas förbund

6

Barbro
Axelsson

 68 år


Ordförande i
Bygg- och Miljönämnden


Ledamot i
ÅmålsKommunfastigheter AB

7

Tommy
Lerhman

 58 år

Ledamot i
Stadsnät i Åmål AB,
Teknik och fritid

 

 

8

Fredrik
Bengtsson

 49 år

1 vice ordförande i
Barn- o ubildningsnämden

Fokus: Skola, hälsa samt
vård o omsorg

 

 

9

Sofia
Karlsson

 41 år

Vice ordförande i
Bygg- o Miljönämnden

Ledamot i Vård o Omsorgsnämnden

 

   
 
 
 
 

10

Rolf
Lindström

 67 år

Ledamot i
Vård och omsorgsnämnden

  
 

11

Göran
Karlsson

70 år

Ordförande i
Stadsnät i Åmål AB

Ledmot i Kulturutskottet
Ersättare i Bygg o Miljönämnden

Fokus på Bostadfrågor- Kultur-
och Entreprenörskap

Ekonom, egenföretagare.
Arbetat inom näringsliv, förvaltning
inom skola.

     
 


12
Christer
Örtegren

 

 56 år

Vice ordförande
Tillväxtuskottet


13

Cajsa
Branchetti
Hallberg

 

35 år

Ledamot i Kommunfullmäktige

 

Egen företagare

 

 


14

Pertti
Rolöf

70 år

Ledamot i
Bygg o Miljönämnden


Ledamot i Kyrkofullmäktige
och Kyrkorådet

Pensionär
Arbetat inom Läkemedelsbranschen

Fokus på Hållbar utveckling

15


Ingvar
Larsson

   61 år
 16

Ersättare
Partik
Edvinsson

   46 år
 

17

Ersättare
Linda
Strand

 67 år

Ledamot i
Barn o Utbildningsnämnden
Åmåls Kommunfastigheter AB

Ersättare

18

Sahir
Aldousari

 

 46 år

 

 

Ersättare

19

Bo-Göran
Jonasson

 58 år
 Ersättare

20

Anette
Andersson

53 år

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Vård- och Omsorgs-
nämnden

Ersättare
21
Marcus
Liden
   38 år
Ersättare

22

Anders
Hög

  55 år

Ersättare
23
Tina
Manner
   58 år
 

24

Morgan
Torger

71 år
Ledamot i Kyrkofullmäktige och
Kyrkorådet

Pensionär

Aktiv inom Kyrkopolitiken och flera
ideella föreningar

25
Per
Källvik
 

 51 år

Ersättare i Bygg o Miljönämnden

Ombudsman för IF Metall

26
Niklas
Larsson
   45 år
Ersättare i Bygg o Miljönämnden
 

27

Björn
Weiderstrand

 78 år

Aktiv inom Åmåls
Arbetarekommuns Seniorgrupp

 

28

Anders
Hedin

 60 år

Lärare

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 00:27