Fullmäktigeledamöter 2014-2018

I valet 14 september 2014 fick Socialdemokraterna preliminärt 15 ledamöter i kommunfullmäktige.
Vid första räkningen på valnatten beräknades att vi skulle få 16 platser. Endast ett fåtal röster skiljer för vem som skall få den 35:e och sista platsen i kommunfullmäktige. Det är dock inte troligt att den preliminära beräkningen kommer att ändras.

Nedan presenteras våra ledamöter i den ordning de stod på valsedeln. Den slutliga räkningen av röster kommer under vecka 39. Därför vet vi inte något om personröster har påverkat turorningen.

Det nya fullmäktige sammanträder för första gången den 15 oktober.

 

Nr
Namn
Bild Presentation                                               

1

Michael
Karlsson

38 år

Ledamot Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande och
Kommunalråd.

Yrke: Omvårdare

2

Ewa
Arvidsson

59 år

Ledamot Kommunfullmäktige
V ordf Kommunstyrelsen
Ordförande i Vård-och Omsorgs-
nämnden.

Ledamot  i Regionfullmäktige
Ordf Hälso-o Sjukvårdsnämnden
Dalsland

Intresse: Hälso- och sjukvård,
sociala frågor

Yrke: Elevassistent

3

Olof
Eriksson

64 år

Ordförande i Barn- och Utbildnings-
nämnden.

Fackligt aktiv inom IF-metall

4

Laila
Andrén

 

60 år

Kommunfullmäktiges
1:e vice ordförande.
Ledamot i Barn- o Utbildnings-
nämnden 

Skolfrågor är främsta intresset

Yrke: Diakon

5

Mikael
Norén

 

50 år

Vice ordförande i Teknik- och Fritids-
nämnden. (Gemensamma nämnden
med Säffle där Säffle kommun detta
år utser ordförande)

Ordförande i Åmåls Arbetarekommun

Fackligt aktiv inom
Fastighetsanställdas förbund

6

Barbro
Axelsson

 66 år

Ledamot i Kommunfullmäktige
och Teknik- o Fritidsnämnden
Styrelseledamot i Åmåls
Kommunfastigheter AB och
Åmåls Stadsnät AB

7

Tommy
Lerhman

 56 år

Ledamot i Kommunfullmäktige
och Vård- o Omsorgsnämnden

Även uppdrag inom Regionen.

8

Ida
Carlsson-
Glavmo

19 år

Ordförande i SSU-Åmål

Studerar till sjuksköterska

Fackligt aktiv inom Vårdförbundet

Politiskt fokus på sjukvård, jobb och
skola

9

Fredrik
Bengtsson

 47 år

Ledamot Teknik- o Fritidsnämnden
o Åmåls Folkhälsoråd

Fokus: Skola, hälsa samt
vård o omsorg

 

 

10

Sofia
Karlsson

 39 år

 

 

11

Wilhelm
Bodmark

23 år

Aktiv i SSU- Åmål

Studerar Europakunskap mm

 
 
 

12

Rolf
Lindström

 65 år

 

 

 

 

13

Göran
Karlsson

68 år

Ers Kommunfullmäktige

Ledamot i Åmåls
Kommunfastigheter AB

Fokus på Bostadfrågor- Kultur-
och Entreprenörskap

Ekonom, egenföretagare.
Arbetat inom näringsliv, förvaltning
inom skolan.

14

Tobias
Holmberg

 

39 år

Ledamot i Kommunfullmäktige

 


15
Christer
Örtegren

   54 år
Ersättare
16

Cajsa
Branchetti
Hallberg

 

33 år

Ledamot i Kommunfullmäktige

Uppdrag inom Regionen med
kulturfrågor

Egen företagare

 

 

Ersättare
17

Pertti
Rolöf

68 år

Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kyrkofullmäktige
och Kyrkorådet

Pensionär
Arbetat inom Läkemedelsbranschen

Fokus på Hållbar utveckling
Aktiv inom Kyrkopolitiken

 18

Esättare
Ingvar
Larsson

   59 år
  19

Ersättare
Partik
Edvinsson

   44 år
 

20

Ersättare
Linda
Strand

 65 år

Ersättare

21

Sahir
Aldousari

 

 44 år

 

 

Ersättare

22

Bo-Göran
Jonasson

 56 år
 

23

Anette
Andersson

51 år

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ledamot i Vård- och Omsorgs-
nämnden

24
Marcus
Liden
   36 år
 

25

Anders
Hög

   53 år
26
Tina
Manner
   56 år
 

27

Morgan
Torger

69 år
Ledamot i Kyrkofullmäktige och
Kyrkorådet

Pensionär

Aktiv inom Kyrkopolitiken och flera
ideella föreningar

28
Per
Källvik
   49 år
29
Niklas
Larsson
   43 år
 

30

Björn
Weiderstrand

 76 år

Aktiv inom Åmåls
Arbetarekommuns Seniorgrupp

 

31

Anders
Hedin

 58 år

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 00:27