Vårt parti

Socialdemorkaterna är idag Åmåls kommuns ledande parti.

I valet 2010 ökade antalet röstande för vår politik mycket kraftigt. Det innebär att Socialdemokraterna från årsskiftet 2011 fick majoritet i samtliga kommunala styrelser och nämnder.

Våra förtroendevalda har nu med ödmjukhet tagit över ansvaret för att leda kommunen under de kommande fyra åren. Det innebär också en lyhördhet för vad våra medlemmar tycker i olika frågor.

På denna sida kommer Du, som är intresserad av Socialdemokraternas politik, kunna följa aktuella frågor. Men också aktivt delta i debatten. Därför finns bl a öppet forum där du kan göra din stämma hörd.