Vårt parti

Socialdemorkaterna är idag Åmåls kommuns ledande parti.

I valen 2010  liksom 2014ökade antalet röstande för vår politik mycket kraftigt.

Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har bildats en valteknisk samverkan. Det innebär att Socialdemokraterna med sina samverkanspartier sedan årsskiftet 2011 haft majoritet i samtliga kommunala styrelser och nämnder.

Våra förtroendevalda har med ödmjukhet axlat ansvaret för att leda kommunen under den innevarande mandatperioden åren. Det innebär också en lyhördhet för vad våra medlemmar tycker i olika frågor.

På denna sida kommer Du, som är intresserad av Socialdemokraternas politik, kunna följa aktuella frågor. Men också aktivt delta i debatten. Därför finns bl a öppet forum där du kan göra din stämma hörd.