En folkkyrka för social rättvisa

Om en månad prövas demokratin i Sverige, då det kallas till val i Svenska Kyrkan.

Det är ett bortglömt val. År 2009 deltog endast 12 % av de röstberättigade, vilket är ett demokratiskt underskott som vi måste hjälpas åt att vända.

Utgången av kyrkovalet berör oss alla och påverkar samhällsklimatet. Därför är det avgörande vilken människosyn, samhällssyn och vilka värderingar som skall få genomsyra verksamheten.

Man måste inte vara troende för att engagera sig, då valet lika mycket handlar om vilket arbete kyrkan skall utföra. Idag finns man till hands för människor som inte får tillräcklig hjälp av våra offentliga aktörer.
Man arbetar med barn, gamla, sjuka och handikappade och för människor som hamnat i kris när tillvaron slagits sönder av arbetslöshet, sjukdom eller missbruk.

För mig är det avgörande om dessa verksamheter präglas av Socialdemokratiska värderingar såsom tron på alla mäniskors lika värde, eller av krafter som står för dess raka motsats, alla människors OLIKA värde.
Sverigedemokraterna säger exempelvis nej till samkönade äktenskap, de säger nej till multireligiös dialog och nej till stöd för människor på flykt. Istället lyfter man fram konservativa och nationalistiska värderingar i syfte att skapa motsättning människor emellan. Ett exempel är symbolfrågan om att återföra psalmen ”Fädernas Kyrka” till psalmboken. Psalmens tredje vers visar hur SD tänker; ”Kristet och fritt vill Sverige bo, råda för landet allena. Därom i manlig och kristen tro, därom i strid eller lagfäst ro, konung och folk sig förena”.

Som socialdemokrat förespråkar jag istället en modern, demokratisk och tolerant kyrka. Hand i hand skall kristen tro förenas med vårt sekulära samhälle där alla människor skall vara lika mycket värda, både i tanke och gärning.
I den öppna folkyrkan finns inte plats för homofobi, kvinnoprästmotstånd eller stukturer som rangordnar det mänskliga värdet.
Där arbetar man tillsammans för social rättvisa, hållbar utveckling och internationell solidaritet. Kyrkan skall gå i täten för religionsdialog och i arbete mot mobbning och rasism. En stark samhällsaktör och ett öppet hus för kristen tro, lika mycket som en utsträckt hand till människor i nöd.

I valet får alla som är medlemmar i svenska kyrkan delta, redan från det att man fyllt 16 år. Den 2-11 september finns möjligheten att förtidsrösta och den 15 september är själva valdagen. Då står vi tillsammans upp för demokratin!

Krister Kronlid (s)

Uddevalla

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-14 14:54