Motionsskola

Påverka partiet genom att skriva motioner...

...men hur skall man skriva en motion.

Du har många åsikter och många bra förslag, men hur skall Du få fram det i partiet så att det kan komma upp på partiets agenda. Du tycker att det verkar svårt att skriva en motion? Men inte.

Det är inte alls så krångligt. I princip får Du skriva hur Du vill i en motion, men om Du följer en "normaluppställning" blir dina förslag tydligare och det blir lättare för alla andra i partiet att läsa och ta ställning till Ditt förslag.

Till Din hjälp finns här en liten Motions-skola, där vi försökt beskriva hur du disponerar din motion och några "bra att tänka på" -tips.

Motions_skola.pdf

För att kunna öppna filen behöver Du ha Acrobat Reader installerat på Din dator - det är ett gratisprogram som finns att ladda ner från nätet.

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-06 11:01