Stadgar Fullmäktigegruppen

Årsmötet den 15 mars antog nya stadgar för Fullmäktigegruppens arbete, som gäller omgående.

Det innebär att vi nu fått en uppdaterad arbetsordning för hur vår Fullmäktigegrupp och våra folkvalda i fullmäktige skall arbeta. Vilka rättigheter och skyldigheter man har som ledamot i fullmäktige t ex.

Kf-gruppens stadgar ingår som ett tillägg till Arbetarekommunens stadgar och finns på de sista sidorna i vårt stadgehäfte

 

Stadga Kf-gruppen

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-16 15:59