Hvad vilja socialdemokraterna?

Aneby Kommun har goda förutsättningar att utvecklas. Vi har stora ambitioner om att vara en socialt, ekonomiskt hållbar kommun en kommun i framkant. För att detta ska bli verklighet krävs framtidsoptimism, vilja och mod. Det krävs nytänkande, det krävs igenomtänkta prioriteringar och satsningar. Och det som är av största vikt för oss socialdemokrater är att de resurser vi betalar i form av skatt oavkortat går till barnen och de äldre för att skatteuttaget ska alltid relateras till behoven inom välfärden.

 

Kommunens största utmaning idag är befolkningstillväxt, det övergripande målet i översiktsplanen är att öka befolkningen till 7000 invånare fram till 2025. För att locka fler människor till kommunen och även behålla de invånare som finns på orten måste vi utveckla kommunens verksamheter på det visset att vi erbjuder invånarna det bästa service i olika livets skede. BARNEN är vår framtid, de föds lika men får olika förutsättningar under sin uppväxt. Att satsa på barnen är att investera i framtiden. Därför säger vi socialdemokrater att vi inte har råd att låta barnen och ungdomarna hamna utanför. Barnomsorgen är ett kapitel som många Aneby bor önskar en snabb förbättring på. Det som man hör mest är oro över för stora grupper och även ytan som inte räcker till. Vi socialdemokrater vill ändra på detta även om det skulle kosta oss en liten skattehöjning som skulle täcka väl en berättigad förbättring av barnomsorgen. Vi har otroligt duktigt personal, duktiga pedagoger som är kompetenta och positiva, det gäller att ge de rätta förutsättningar för att de ska kunna göra sitt jobb.

 

Barnets möjligheter ska inte begränsas av ekonomiska skäl . Det svenska utbildningssystemet bygger på principen om avgiftsfrihet och grundskolan ska enligt lag erbjuda kostnadsfri lunch till eleverna. För gymnasieskolan är situationen annorlunda det finns inga centrala direktiv eller riktlinjer för skollunchen och vi föräldrar i Aneby kommun vars barn går på gymnasieskolan betalar en avgift för lunch. De flesta kommuner på höglandet har avskaffat den här avgiften och vi socialdemokrater vill avskaffa avgiften i Aneby kommun också.

 

Aneby kommun är en liten kommun men det finns saker som gör att vi märks bland många andra kommuner. Musiklivet är ett sådant, musikskolan förmodligen en av de bästa i landet med en hel del orkestrar och ensembler, Aneby Jazzklubb, ungdomarnas Cabaret, Vocal Voices, ett antal rockgrupper och mycket, mycket mer. Det är viktigt att musiklivet bevaras och även viktigt att påpeka att det finns ett antal andra kulturella föreningar som har nått stora framgångar . Kultur är viktig för alla åldrar och vi socialdemokrater vill att fler ska få smaka på och vara aktiva. Vi vill ge Aneby ett Kulturhus, en samlingsplats för alla åldrar alla möjliga kulturella evenemang. Kulturhuset ser vi som en stor satsning som främjar en social samvaro och dialog mellan människor och generationer.

 

Vi socialdemokrater tycker att föreningslivet överhuvudtaget ska prioriteras. Vi har ju redan ett rikt föreningsliv i kommunen och den plattformen för aktiviteter och engagemang som föreningar och organisationer erbjuder är värdefulla för många barn, unga och vuxna i vår kommun. De i kommunen verksamma föreningar gör en mycket viktig insats och vi socialdemokrater vill utreda möjligheten för att utöka resurser till föreningsbidraget.

 

Att vara anställd i Aneby kommun ska förknippas med trygghet och delaktighet. Socialdemokraterna vill att Aneby kommun som arbetsplats ska ha en gemensam värdegrund som ska utvecklas genom dialog mellan politiker, ledare och medarbetare. Vi tycker att en sådan arbetsplats ska bäst utformas i samverkan mellan arbetsgivaren och berörda fackliga organisationerna. Här måste politiken finnas med att ange färdriktning, och vi socialdemokrater tycker att det ska finnas resurser för utbildning och kompetensutveckling, att alla medarbetare ska ha tillgång till friskvård och att arbetsmiljöarbete ska vara högt prioriterat. Vi ska vara en god arbetsgivare satsa pengar på våra anställda istället för att lägga pengar på privata företag .

 

Vi socialdemokrater säger klart nej till privata bolag som vill känna pengar på våra äldre. Vår målsättning är ”Vi skall bli bäst på Höglandet när der det gäller barn och äldreomsorg”. Först då kan vi säga att vi ligger i framkant.

(Arijana Jazic i allmänpolitiska debatten 2012)

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-17 20:20