(S) inför 2013

Inför budget arbete för 2013 föreslår den socialdemokratiska partigruppen att följande frågeställningar skall utredas och besvaras:

Rekrytering

Framöver kommer Aneby kommun att vara i stort behov av rekrytering av personal med tanke på stora pensionsavgångar. För att dessa platser skall få en smidig och rätt övergång föreslår vi att kommunen utreder möjligheten till aktivt samarbete med arbetsförmedlingen . Eventuellt tillskapa praktikplatser med handledning som leder till anställning. Näringslivsansvarig borde kopplas in

Sommarjobb

En viktig del i ungdomars vardag och i det förebyggande arbetet med unga är att få kontakt med arbetslivet och andra vuxna förebilder än skola och föräldrar. Vi vill. utreda möjligheten till en satsning för att ge unga möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och därigenom möjlighet att skapa egna nätverk. Kommunen ska ha en samordnande funktion(ev näringslivsansvarig och studievägledare) i vilken ingår att verka för att sommarjobb erbjuds i många olika typer av verksamhet.

Barnen i Aneby kommun

Även för de som arbetar på obekväm arbetstid måste Aneby kommun framöver kunna erbjuda samma möjligheter för barnomsorgen som för de som arbetar dagtid (Göra en utredning om utökning av öppettiderna, kvällstid/natt) Barngruppernas, fritidsgruppernas och skolklassernas storlek måste minska Fritidgrupperna – minst halvera, eftersom barnens mentala, intellektuella och språkliga utveckling annars riskerar att ta skada. Tillskapa god arbetsmiljö för både anställda och barn. Utreda möjligheten att avskaffa avgiften för skollunch för gymnasieelever

Sociala avdelningen

Mer resurser till vården och mer tid till att uppfylla den enskildes behov och önskemål

Alldeles för mycket timanställningar, deltider, helgarbete i ett stressigt och ansvarsfullt arbete som leder till sjukskrivningar

Ta fram ett plan och arbeta med att öka hälsan och minska sjukskrivningar bland personalen Med fortsatta försämringar för a-kassa och sjukersättning finns stora risker för utanförskap - Hur är läget i Aneby kommun och hur jobbar vi vidare med detta?

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-17 20:24