Satsa på unga vuxna!

Satsa på unga vuxna, det var slutklämmen på Johan Bodéns tal på 1 maj i Aneby.

Arbetslösheten bland unga vuxna ligger på 25 procent. Om vi hade använt det 5,4 miljarder den sänkta restarurangmomsen kostar under 2012 hade det givit betydligt fler jobb inom offentlig sektor och dessutom utbildningsmöjligheter för arbetslösa.

Johan som bor i Frinnaryd, var årets ungdomstalare på 1 maj i Aneby. Han angrepp centerns och Folkpartiets partiledare för deras ambition att lösa ungdomsarbetslösheten med lönedumpning.

-Det finns inget samband mellan sänkta löner och låg arbetslöshet för unga vuxna, deklarerade Johan.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-01 22:50