Styrelsen för Aneby Arbetarekommun

Valda på årsmötet i mars 2015.  

Niklas Annki Stark IngaLill Fransson

Ordf, sek och kassör utgör arbetsutskott
Niklas Lindberg, ordförande Annki Stark, Kassör Inga-Lill Fransson , sekr
 ledamot
Anders Forssblad
Göran Engström
Arijana Jazic
 
 Anders Forssblad, Göran Engström Arijana Jazic,
 

Tommy Olausson

Fredrik Bodin

 

 

Tommy Olausson, 

Vice Ordförande

 Fredrik Bodin

 

 

REVISORER:

 Tommy Gustafsson och Doris Carlbom

Valberedning:

Rolf Råsberg, Jan Svensson

Sidan uppdaterades senast: 2007-12-30 02:22